logo lubuskie logo marszalek logo rektor logo prezydent

Wydział Mechaniczny
50 lat tradycji

TvZG.pl Wydzial Mechaniczny 50 lat tradycji

Zwiedzanie

Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Idea Parku Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała w 2005 roku w wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Miasta Zielona Góra oraz Województwa Lubuskiego. W roku 2009 projekt ten został wpisany na Listę Projektów Kluczowych dla Województwa Lubuskiego i w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, otrzymał dofinansowanie na swoją budowę w wysokości ponad 66 mln. zł. Od końca 2014 roku Parkiem zarządza powołana przez Uniwersytet Zielonogórski spółka celowa – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., której właścicielem jest Uniwersytet Zielonogórski a funkcję Prezesa Zarządu pełni dr inż. Roman Kielec.

W PNT UZ znajdują się cztery Centra:

  • Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki, które oferuje pomoc w powstawaniu oraz rozwoju firm, kojarzeniu partnerów (nauka-biznes, biznes-biznes), szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne.
  • Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, w którym znajdują się laboratoria oferujące badania w zakresie m.in. przenikalności cieplnej, systemów grzewczych, pomiarów energetycznych, odnawialnych źródeł energii, źródeł hałasu i jego wpływu na zdrowie człowieka, izolacyjności akustycznej.
  • Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka oferuje badania obejmujące takie dziedziny jak: techniki obrazowania, synteza cząsteczek, biofizyka i farmaceutyka, biotechnologia, biosensory.
  • Natomiast w Centrum Technologii Informatycznych znajdują się m. in., Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych oraz Laboratorium Komputerowo- Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych.

Laboratoria znajdujące się na terenie PNT UZ zostały dobrane tak aby w specjalistyczny sposób obsługiwać możliwie szeroką grupę przedsiębiorstw w zakresie badań nad rozwojem innowacyjnych produktów i usług.

Strategicznym celem PNT UZ jest stworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu i stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Podejmowane działania, w sposób znaczący powinny przyczynić się do podniesienia innowacyjności regionu Województwa Lubuskiego. 


Zwiedzanie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

możliwe jest w dniu 22.09.2017 r.

w godzinach od 10.00 do 15.00

po wcześniejszej deklaracji w formularzu zgłoszeniowym.

W formularzu poniżej proszę podać:

imię, nazwisko i zadeklarować odpowiednią godzinę zwiedzania.

Formularz zostanie przyjęty po kliknięciu na przycisk "Wyślij"

ZAPRASZAMY

Dane:
Godzina zwiedzania:

Liczba osób zwiedzaniących

Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego


Godzina 10.00 -  8 osób

Godzina 11.00 -  6 osób

Godzina 13.00 -  0 osób

Godzina 14.00 -  0 osób

Godzina 15.00 -  0 osób


Partnerzy i Sponsorzy

logo index logo wZielonej logo anatol pobrane ENEA LOGO pnt Gedia Logo Schatten
© 2015 50-lecie WM. All Rights Reserved.