logo lubuskie logo marszalek logo rektor logo prezydent

Wydział Mechaniczny
50 lat tradycji

TvZG.pl Wydzial Mechaniczny 50 lat tradycji

Największą siłą Uniwersytetu  są Absolwenci – wspólnota budująca tożsamość Uczelni, wspierającą jej tradycję i rozwój, ale także aktywnie działająca na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Klub Absolwenta UZ WM to miejsce, gdzie Absolwenci mogą kontynuować swoją przygodę z Uczelnią. Projekt obejmuje szereg inicjatyw.

Kluby absolwentów w największych uniwersytetach na świecie, a także coraz częściej w Polsce, pełnią pierwszoplanową rolę w utrzymywaniu kontaktu uczelni z absolwentami. Ich idea opiera się na podtrzymywaniu więzi emocjonalnych absolwentów z Alma Mater oraz wspieraniu ich po ukończeniu edukacji akademickiej, jak również na promocji kształcenia ustawicznego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi elementami programu oraz korzystania z możliwości jakie oferuje Klub Absolwenta.

Partnerzy i Sponsorzy

logo index logo wZielonej logo anatol pobrane ENEA LOGO pnt Gedia Logo Schatten
© 2015 50-lecie WM. All Rights Reserved.