logo lubuskie logo marszalek logo rektor logo prezydent

Wydział Mechaniczny
50 lat tradycji

TvZG.pl Wydzial Mechaniczny 50 lat tradycji

50-lecie Wydziału Mechanicznego

23.09.2017 (Sobota)

PROGRAM

Rektorat, Budynek A-18, pok. 205, Aula

ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

11:00-11:30 - UROCZYSTE OTWARCIE

 • Powitanie zaproszonych gości przez Dziekana Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Sławomira Kłosa, prof. UZ
 • Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego
 • Prezentacja Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ - Dziekan WM, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, charakterystyka Wydziału.
 • Prezentacja celu i zakresu działalności Wydziału Mechanicznego, przedstawienie osiągnięć i wiodących kierunków badań naukowych - dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ - Prodziekan WM

ok. 11:30-12:00 - WYSTĄPIENIA GOŚCINNE

 • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Pan Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka
  • Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
  • Prezydent m. Zielonej Góry Pana Janusza Kubickiego
  • Dziekanów zaprzyjaźnionych Wydziałów z UZ i Innych uczelni
  • Przedstawicieli sponsorów i zaproszonych gości

ok. 12:00-12:15 ODCZYTANIE NADESŁANYCH LISTÓW GRATULACYJNYCH

ok. 12:15-13:15 - NADANIE WYRÓZNIEŃ I ODZNACZEŃ

 • Wręczenie medali okolicznościowych i wyróżnień z okazji 50-lecia dla byłych Dziekanów Wydziału Mechanicznego.
 • Wręczenie medali okolicznościowych i wyróżnień z okazji 50-lecia  osobom, które mają istotny wkład w rozwój Wydziału Mechanicznego.

ok. 13:0 - 14.00  Występ Big Bendu

ok. 14:00 PODZIEKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI UROCZYSTOSCI I ZAKONCZENIE UROCZYSTOSCI (podziękowanie za przybycie)

UWAGA:

15:00-18:00 - ZWIEDZANIE WYDZIAŁU - SPOTKANIA ABSOLWENTÓW

20:00 - ____ - BAL ABSOLWENTÓW i PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Partnerzy i Sponsorzy

logo index logo wZielonej logo anatol pobrane ENEA LOGO pnt Gedia Logo Schatten
© 2015 50-lecie WM. All Rights Reserved.