logo lubuskie logo marszalek logo rektor logo prezydent

Wydział Mechaniczny
50 lat tradycji

TvZG.pl Wydzial Mechaniczny 50 lat tradycji

Jak powszechnie wiadomo o funkcjonowaniu każdej struktury decyduje jej kierownictwo. Stąd też obecnie przedstawiony zostanie poczet Dziekanów Wydziału Mechanicznego.

W tym samym czasie funkcję Dziekana na Wydziale Mechanicznym sprawowało 11 osób. Należy zwrócić uwagę, że w latach 1974 – 81 struktura wydziałowa została zlikwidowana na rzecz struktury instytutowej.

Dziekani Wydziału Mechanicznego     
1. Doc. dr inż. Jerzy Kulik 1965-68
2. Doc. dr inż. Kazimierz Kostyra 1968-71
3. Prof. dr hab. Michał Kisielewicz 1971-73
4. Doc. dr inż. Jan Aulich 1973-74
5. Doc. dr hab. inż. Kazimierz Bącal 1981-87
6. Doc. dr inż. Ireneusz Dzwonnik 1987-90
7. Prof. zw. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz 1990-93
8. Dr inż. Rajmund Papiór 1993-96
9. Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński 1996-02
10. Dr hab. inż. Edward Kowal, Prof. UZ 2002-08
11. Prof. zw. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz 2008-12
12. Dr hab. inż. Sławomir Kłos, Prof. UZ od 2012

 

Doc dr inż. JERZY KULIK kkostyra
 Doc dr inż. JERZY KULIK Doc dr inż. KAZIMIERZ KOSTYRA 
Prof. zw. dr hab. MICHAŁ KISIELEWICZ kbacal
 Prof. zw. dr hab. MICHAŁ KISIELEWICZ  Doc. dr hab. inż. KAZIMIERZ BĄCAL
Doc dr inż. IRENEUSZ DZWONNIK Prof. zw. dr hab. inż. FERDYNAND ROMANKIEWICZ
 Doc dr inż. IRENEUSZ DZWONNIK

Prof. zw. dr hab. inż. FERDYNAND
ROMANKIEWICZ

rpapior rrohatynski
 Dr inż. RAJMUND PAPIÓR  Prof. dr hab. inż. RYSZARD ROHATYŃSKI
ekowal sklos
 Dr hab. inż. EDWARD KOWAL, prof. UZ  Dr hab. inż. SŁAWOMIR KŁOS, prof. UZ
abydalek
Prof. zw. dr hab. inż. ANDRZEJ BYDAŁEK

 

 

 

 

Partnerzy i Sponsorzy

logo index logo wZielonej logo anatol pobrane ENEA LOGO pnt Gedia Logo Schatten
© 2015 50-lecie WM. All Rights Reserved.